Δραστηριότητες

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ
Συνέδριο 2017 - Πρόγραμμα
Συνέδριο 2017 - Ομιλητές